« Back to Glossary Index

Pensjonen du har tjent opp blir fordelt på antall år ditt årskull er forventet å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å få like mye pensjon utbetalt.

« Back to Glossary Index