« Back to Glossary Index

Prinsippet om at alderspensjonen fra NAV skal opptjenes gjennom hele ditt yrkesaktive liv, i alderen 13-75 år.

« Back to Glossary Index