Viktig informasjon om sammenstillingsoppgaven for 2021

Eldre ektepar på strand hvor bestefar har barnebarnet på skuldrene

DKP byttet utbetalingsløsning fra 01.10.21. Som følge av dette vil pensjonsmottakerne motta to sammenstillingsoppgaver (tidl. kalt lønns- og trekkoppgaver). Den ene sammenstillingsoppgaven gir oversikt over pensjon og skatt i tidsrommet 01.01.21 – 30.09.21, den andre gir oversikt i tidsrommet 01.10.21 – 31.12.21. Skatteetaten har mottatt nødvendig informasjon fra begge utbetalingsløsningene.