Beregn

Beregn din pensjon

Beregningene i kalkulatoren viser pensjonen fra DKP, inkludert opptjening i andre offentlige pensjonsordninger, og folketrygdens pensjon.

 

Vi gjør oppmerksom på at Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider nytt regelverk for beregning av alderspensjon for medlemmer født etter 1953.

 

Beregningskalkulatoren finner du her.